program

tema rygginfektioner

08.00 - 09.00                                   Registrering
 
09.00 - 09.30                                   Postoperativa infektioner/implantatrelaterade   
                                                          infektioner (M. Ahl)
 
09.30 - 10.00                                   Peroperativ profylax (M. Ahl)
 
10.00 - 10.30                                   KAFFE
 
10.30 - 11.15                                   Årsmöte
 
11.15 - 11.45                                   Swespine (P. Fritzell)
 
11.45 - 12.00                                   Utdelning av stipendium
 
12.00 - 13.00                                   LUNCH
 
13.00 - 13.45                                   Primära infektioner (H. Brisby)
 
13.45 - 14.30                                   Handläggning av infektioner i kotpelaren (P. Gerdhem)
 
14.30 - 15.00                                   KAFFE
 
15.00 - 15.30                                   Antibiotika, diskbråck och Modicförändringar 
                                                          (P. Fritzell)
 
15.30 - 16.00                                   Diskussion
 
 
Vi reserverar oss för ändringar i programmet

föreläsare

Marcus Ahl

Specialistläkare infektionssjukdomar
Karolinska universitetssjukhuset


Helena Brisby

Professor, överläkare, ryggkirurg
Sahlgrenska universitetssjukhuset


Paul Gerdhem

Professor, överläkare, ryggkirurg
Karolinska universitetssjukhuset


Peter Fritzell

Docent, överläkare, ryggkirurg
Svenska ryggregistret