Svensk Ryggkirurgisk Förening
DIAGNOSRELATERAD INFORMATION
Svenska Ryggregistret - SweSpineAnsvarig 


Svensk Ryggkirurgisk Förening
www.4s.nu
Antal operationer Casemix Vårdtider Resultat


RESULTAT
- Spondylolisthes
  
Resultaten baseras på 2004-2006 års operationer inregistrerade i Nationella Ryggregistret SweSpine och redovisas för de kliniker som opererat minst 25 patienter. 
Övriga klinker är ihopslagna till klinik 99 och ALLA representerar genomsnittet.
  
DIAGRAM - redovisar resultat
+Uppskattad smärta i rygg (VAS-skala) 
+Livskvalitet mätt med EQ5D
+Upplevt resultat av aktivitetsnivå (ODI)
+Upplevd ryggsmärta i rygg
ANALYS
+Tolkning av resultat