Ansökan om medlemsskap i Svensk Ryggkirurgisk Förening


Vill du ansöka om medlemskap/prenumeration i Svensk Ryggkirurgisk förening så klicka på resp  ansökningsblankett nedan:
 
Ryggkirurger >>
Prenumeration Företag >>
 

Vid frågor kontakta Carina Blom:

Mail: carina.blom@swespine.se
Tel 070-575 31 94 

 

 

Medlemskap Ryggkirurger

Svensk Ryggkirurgisk Förening har som övergripande målsättning att verka för ett samarbete mellan ryggkirurger i Sverige och Skandinavien för att på så sätt uppnå vinster för såväl patienter, läkare/kliniker och beställare av sjukvård. Medlemmar i Föreningen är kollegor med en dokumenterad ryggkirurgisk kompetens, minst diskbråck, och som är intresserad av forsknings och utvecklingsfrågor. I föreningen kan den kirurg väljas in som uppfyller de krav som stadgarna föreskriver. Inval sker under föreningens årsmöte.

   


§5 


§6

 

Utdrag ur 4S stadgar

Medlem i föreningen kan den vara, som, förutom belagd ryggkirurgisk kompetens, arbetar i enlighet med föreningens stadgar (§2).

Inträde i föreningen kan erhållas efter ansökan. Styrelsen förbereder ansökan inför medlemsmöte och svarar för att den sökande uppfyller de krav som stadgarna föreskriver (§5).

Om särskilda skäl talar för inval av medlemssökande, som inte till fullo uppfyller alla krav, kan, om medlemmarna så beslutar (2/3 majoritet), inval ske vid ordinarie medlemsmöte.

 


 
PRENUMERATION Företag
 
NIVÅ 1 berättigar till:
 • Deltagande i föreningens årsmöte med två deltagare (särsk kongressavgift tillkommer)

 • Rätt att ställa ut sina produkter på årsmötet

 • Rätt att delta i föreningens möten och fester med två deltagare

 • Tillgång till Svenska Ryggregistrets lista över implantat

NIVÅ 2 berättigar till:

 

 • Ovanstående förmåner vilka ingår i KONFERENSAVGIFT

 • Tillgång till statistik (kvantitativ) kopplat till företagets produkter som registreras i
  Svenska Ryggregistret via egen inloggning.

 • Ert företags logga m länk på föreningens hemsida: www.4S.nu

 • Tillgång till 4S medlemsmatrikel samt annan info via inloggning till www.4s.nu

 • Användande av 4S logo på egna utskick

 • Medskick av eget vetenskapligt material i föreningsutskick


 Senast uppdaterad: 2019-10-03