Svensk Ryggkirurgisk Förening
 Swedish Society of Spinal Surgeons / 4S
 
Styrelsen består av:
Hans Möller Karolinska Universitetssjukhuset Ordförande
Emma Svensdotter Karolinska Universitetssjukhuset Vice Ordförande
Jaroslaw Stempel Länsjukhuset Ryhov Sekreterare
Thomas Henriquez Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm Kassör
Per Ekman Södersjukhuset Vetenskaplig sekr
Catharina Parai Spinecenter Göteborg Ledamot 
Peter Endler Karolinska Universitetssjukhuset Suppleant
Mats Halvarsson Östersund sjukhus Suppleant

4S är en ideell förening och bildades 1995 för sveriges ryggkirurger. Föreningens främsta mål är en god ryggkirurgisk vård i Sverige. Målet uppnås genom att verka för en god utbildning och forskning på det ryggkirurgiska området, samt genom att sprida sunda behandlingsprinciper förankrade i "evidence based medicine".
Föreningen är öppen för alla ryggkirurgiskt verksamma ortopeder och neurokirurger som rutinmässigt behärskar minst den lumbala diskbråckskirurginivån. Föreningens verksamhet omfattar ryggkirurgins alla områden såsom degenerativa tillstånd (diskbråck, spinal stenos m.m.), frakturer, tumörer, deformiteter (skolios, kyfos, spondylolisthes), reumatism samt infektioner hos barn och vuxna.
Föreningen har årliga möten med vetenskapliga förhandlingar, dryftande av utbildnings- och organisatoriska frågor samt ett formellt föreningsmöte. Stipendier ges till lovande forskningsprojekt.

Föreningens medlemslista finns tillgänglig under fliken medlemmar med uppgift om tjänsteställning och tjänstgöringsställe

4S vårdprogram över ryggsjukdomars handläggning finns tillgänglig på hemsidan via länk. De som ryms under vår hemsida är sanktionerade av föreningen, men utgör nödvändigtvis ej rekommendationer av föreningen.
Den snabba utvecklingen på det ryggkirurgiska området medför att ett varierat utbud av vårdprogram finnes, vilket är önskvärt för att tillåta en utveckling av vår verksamhet.
Den snabba utvecklingen är t.om. för specialister svår att följa, antalet vetenskapliga möten är stort och de kan ej täckas av en enskild person/patient/kliniker/forskare.

En kongresslista över ryggkirurgiska möten finnes på hemsidan. 4S bidrar även med en sammanfattande kongressrapport för de huvudsakliga ryggkirurgiska mötena världen över. Rapporten återspeglar naturligtvis rapportörens eget urval och värderingar, ej föreningens.

Utvecklingen på implantatsidan har varit oerhört snabb de senaste 15 åren, och fortsätter att så vara. Det finns ett stort behov av att lätt överblicka marknaden och bli informerad om nya produkter. Detta gäller inte minst resultat av biomekaniska och fr.a. kliniska prövningar av nya produkter. Via hemsidan kan man för detta ändamål länkas till tillverkare och distributörer av ryggimplantat och produkter som användes i ryggkirurgiska sammanhang.

Organisationsnummer: 845002-9288

Senast uppdaterad: 2019-10-09