Välkommen!

Du har kommit till Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida. 
Här hittar du information rörande föreningen och den ryggkirurgi som bedrivs i Sverige.
 

 

            Inbjudan till  4S årsmöte 2 oktober 2020 kl 13.00
             
           Bäste medlem!
           Inbjudan med dagordning samt verksamhetsberättelse har skickats ut via mail
           till samtliga medlemmar. Har du som medlem inte nåtts av inbjudan så ber vi er
           kontakta Carina Blom; carina.blom@swespine.se.

           Mötet hålls som tidigare utlyst, fredag 2 oktober kl 13.00.

           Medlemmar är välkomna fysiskt till detta möte som avhålls på Södersjukhuset men
           erbjudas också att delta via videolänk.
           Mer information och länk till videomöte fås via mail ovan.

           Varnt välkomna
           Styrelsen 4S

 

 

Dialog och kunskapsstöd - SWESPINE

Kunskapsstöd att användas för proffessionen i dialog med
patienten inför en eventuell ryggoperation.

Klicka på ikonen för att komma till Dialogstödet.

 

       
 • Inbetalning medlemsavgifter 2020  >>

 • Årsrapport 2020 - Uppföljning ländryggskirurgi i Sverige >>

 • Q4 Ansökan SKR 2020 - planer för kommande år >>
   

          

 • Information till 4S medlemmar gällande GDPR >> 

 • Verksamhetsberättelse 4S 2019 >>

 • Handbok Swespine - formulärifyllande >>

 • Brev till 4S medlemmar från styrgruppen Swespine >>

 • Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet
  och effektivitet  -
  Jämförelser mellan landsting 2014  >>

 • Registerrapporter - Uppföljning av Ländryggskirurgi i Sverige  >>

 • Mailadresser! Vi uppdaterar vår sändlista till 4S medlemmar.
  Har du, som är medlem i 4S, bytt mailadress så meddela det via detta formulär:

  Ny mailadress >> • Ansökan för registerdata - ligger under Svenska Ryggregistret

 • Artiklar rörande ryggkirurgi under fliken Bibliotek.

 • Protokoll förda vid Styrelsens sammanträden.

 • Uppdaterad kongresslista

 • Uppdaterade länkar i biblioteket.

 

     

         
RESULTAT EFTER RYGGOPERATION >> 

Denna sida är framtagen för att ge dig som vårdtagare information kring ryggrelaterade åkommor.           
Här hittar Du resultat baserade på det material som samlas in till det Svenska Ryggregistret -  SWESPINE. 

 

      

 Information kring medlemskap i 4S hittar du här. Informationen gäller för både ryggkirurger och företag.

 
 

Använd menyn ovan för att navigera mellan våra övriga sidor. 
Senast uppdaterad: 2020-09-24