Välkommen!

Du har kommit till Svensk Ryggkirurgisk Förenings hemsida. 
Här hittar du information rörande föreningen och den ryggkirurgi som bedrivs i Sverige.

 

       

           OBS!  INSTÄLLT 4S årsmöte 1 - 2 oktober 2020
             
              - Utlysning av stipende 2020 >>

           Bäste medlem!
           Styrelsen har 14/7 tagit det tråkiga beslutet att ställa in årets vetenskapliga möte 1-2 oktober i   
           Stockholm. Rådande läge gällande corona är fortfarande osäkert och utifrån FHM´s 
           restriktioner så ser styrelsen det svårt att genomföra mötesdagarna.
           Det vetenskapliga mötet kommer att genomföras 2021.

           Istället så kallas samtliga medlemmar i 4S till ett formellt årsmöte enligt stadgarna. Detta möte  
           kommer att hållas på Södersjukhuset i Stockholm. Medlemmar är välkomna fysiskt till detta möte
           men kommer också erbjudas att delta via videolänk.

           Datum för årsmöte är fastställt till fredag 2 oktober kl 1300 och separat kallelse med    
           dagordning samt information för deltagande via videolänk skickas ut per mail samt informeras
           om här på föreningens hemsida.

           Styrelsen har beslutat att, trots inställt vetenskapligt möte, dela ut det årliga stipendiet i samband   
           med detta årsmöte. Information för ansökan om stipendium hittar du här >> samt via länk ovan.

            Med önskan om en fortsatt skön sommar! Styrelsen 4S
            

         

 • Inbetalning medlemsavgifter 2020  >>

 • Årsrapport 2019 - Uppföljning ländryggskirurgi i Sverige >>

 • Q2 Ansökan SKL . verksamhetsberättelse >>

 • Q4 Ansökan SKL - planer för kommande år >>
   


          

 • Information till 4S medlemmar gällande GDPR >> 

 • Verksamhetsberättelse 4S 2019 >>

 • Handbok Swespine - formulärifyllande >>

 • Brev till 4S medlemmar från styrgruppen Swespine >>

 • Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet
  och effektivitet  -
  Jämförelser mellan landsting 2014  >>

 • Registerrapporter - Uppföljning av Ländryggskirurgi i Sverige  >>

 • Mailadresser! Vi uppdaterar vår sändlista till 4S medlemmar.
  Har du, som är medlem i 4S, bytt mailadress så meddela det via detta formulär:

  Ny mailadress >> • Ansökan för registerdata - ligger under Svenska Ryggregistret

 • Artiklar rörande ryggkirurgi under fliken Bibliotek.

 • Protokoll förda vid Styrelsens sammanträden.

 • Uppdaterad kongresslista

 • Uppdaterade länkar i biblioteket.

 

     

         
RESULTAT EFTER RYGGOPERATION >> 

Denna sida är framtagen för att ge dig som vårdtagare information kring ryggrelaterade åkommor.           
Här hittar Du resultat baserade på det material som samlas in till det Svenska Ryggregistret -  SWESPINE. 

 

      

 Information kring medlemskap i 4S hittar du här. Informationen gäller för både ryggkirurger och företag.

 
 

Använd menyn ovan för att navigera mellan våra övriga sidor. 
Senast uppdaterad: 2020-07-16