Svensk Ryggkirurgisk Förening
DIAGNOSRELATERAD INFORMATION
Svenska Ryggregistret - SweSpineAnsvarig 


Svensk Ryggkirurgisk Förening
www.4s.nu
Antal operationer Patientprofil Vårdtider Resultat


PATIENTPROFIL "CASEMIX"
- Diskbråck opererade med konventionell eller mikroskopisk diskbråcksoperation,
  op 2008-2010.


Patientprofilen ”Case mix” beskriver gruppen av patienter som behandlas vid en enhet, i Ryggregistrets fall både för hela registret och vid varje enskild klinik. Måttet används för att ge en uppfattning om hur svår sjukdom patienterna vid enheten har. I måttet kan ingå vilken sjukdomstyp patienterna har (=diagnos), hur länge de har haft besvären, kön och ålder. Orsaken till olika patientprofiler vid olika sjukhus kan finnas både på och utanför sjukhuset. Sjukhuset kan själv t ex påverka sina väntetider och i vilka lägen man föreslår operation, men patientprofilen kan även påverkas av vilken sorts sjukhus det är, av vilka patienter som remitteras till sjukhuset och när det görs. När resultaten vid olika sjukhus jämförs, så är det viktigt att se om patienterna de behandlar är jämförbara, dvs har jämförbar patientprofil.

 

+ Diagram - Patientprofil för diskbråck
+ Diagram - Smärttid före operation