Svensk Ryggkirurgisk Förening
DIAGNOSRELATERAD INFORMATION
Svenska Ryggregistret - SweSpineAnsvarig 


Svensk Ryggkirurgisk Förening
www.4s.nu
Antal operationer Patientprofil Vårdtider Resultat


VÅRDTIDER
-Diskbråck opererade med konventionell eller mikroskopisk diskbråcksoperation op 2008-2010.

Med vårdtid menar vi den tid som patienten ligger inlagd på klinik under operationstillfället. 
Alltså antalet dagar från operationsdag till det att patienten skrivs ut för hemgång.

I tabellen nedan redovisas medianen för vårdtiden. 

 

Antal vårddygn, median

  Senast uppdaterad: 2012-09-28