Svensk Ryggkirurgisk Förening
DIAGNOSRELATERAD INFORMATION
SweSpineAnsvarig 


Svensk Ryggkirurgisk Förening
www.4s.nu
Antal operationer Casemix Vårdtider Resultat


 

Om Segmentrelaterad Smärta

SRS står för Segmentell Rörelse Smärta alternativt Segment Relaterad Smärta. Med det menas att vi tror att smärttillståndet uppstår på grund av smärta vid rörelse mellan två kotkroppar. Ett segment innehåller två kotkroppar med mellanliggande disk och två facettleder. Två segment innefattar på motsvarande sätt tre kotkroppar med två mellanliggande diskar samt två par facettleder. SRS är ett svenskt uttryck och i internationell press motsvaras det i stort av degenerative disc disease (DDD).

Vi använder begreppet SRS som samlingsdiagnos vid alla de tillstånd med kronisk ryggsmärta där vi tror att smärtan uppstår vid rörelse eller belastning i ett eller flera specifika och lokaliserbara rörelsesegment. Således används SRS både vid diskbråck och diskdegeneration. Enda undantaget är vid diagnosen isthmisk spondylolisthes, där en spaltbildning på kotbågen föreligger. Detta tillstånd redovisas separat.

Symtom

Smärta av typ huggande/skärande och ökade besvär vid belastning. Ofta svårigheter att sitta mer än korta stunder och känslighet för plötsliga och oförberedda rörelser, så som att trampa snett på en trottoarkant. Smärtan är relativt lokaliserad (oftast i ryggslutet) samt kan provoceras vid undersökning.

Utredning

Vanlig läkarundersökning och magnetresonanstomografi (MRT). Vissa kliniker kan ibland utreda med s.k. discografier men värdet av detta är osäkert.

När operera?

Alla patienter med SRS bör först behandlas med adekvat sjukgymnastik och i fall med en psykosocialbelastning även med multiprofessionell rehabilitering. Denna behandling bör ha skett under minst 6 månader innan beslut tas om kirurgi.

Om ett adekvat rehabiliteringsprogram inte lett till önskat resultat så kan operation vara ett möjligt behandlingsalternativ. Vetenskapliga studier och data från det Svenska Ryggregistret visar på minskade besvär efter kirurgisk behandling vid SRS.

Operativ behandling

SRS behandlas vanligen med steloperation (fusion). I vissa fall kan man även operera med en diskprotes. Detta är en metod som för närvarande håller på att studeras och långtidsresultaten är ännu okända. Diskproteser opereras idag endast på några få kliniker och dessa resultat är inkluderade i resultaten från steloperationer.