Svensk Ryggkirurgisk Förening
DIAGNOSRELATERAD INFORMATION
Svenska Ryggregistret - SweSpineAnsvarig 


Svensk Ryggkirurgisk Förening
www.4s.nu
Organisation Årsrapporter Publikationer

Svenska Ryggregistret - SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. 

Registret startade 1993 med 8 aktiva kliniker.

Idag är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt. Det utgör ca 95% av landets kliniker där ryggkirurgi bedrivs.

SweSpine ägs och administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.