Svensk Ryggkirurgisk Förening
DIAGNOSRELATERAD INFORMATION
Svenska Ryggregistret - SweSpineAnsvarig 


Svensk Ryggkirurgisk Förening
www.4s.nu
Diagnosfördelning Uppföljningsfrekvens Kliniker

Via denna hemsida presenteras de degenerativa ländryggsrelaterade diagnoserna. 

Här presenteras resultaten efter kirurgisk behandling av Diskbråck, Spinal stenos, Spondylolisthes och Segmentrelaterad smärta.

Patientprofil samt resultat för respektive diagnos, finner ni via länken DIAGNOSER i vänster marginal.

De parametrar som är aktuella är bla, smärttillstånd, hur länge smärtan har funnits, operationsmetoder, medicinförbrukning, arbetsförmåga och kön. 

Varje kirurgiskt ingrepp registreras med preoperativa data samt följs upp med perioder om 1, 2, 5 & 10 år. 

Formulär som ingår

Degenerativ ländrygg

 -Operationsformulär -
fylls i opererande läkare
 -Basformulär -
fylls i av patienten före operationen (preoperativt)
 -Uppföljningsformulär -
fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
 -EQ-5D Livskvalitet -
fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
 -SF-36 Hälsoenkät - fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
 -ODI
Ryggfunktion - fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år

Övriga diagnoser kommer att successivt presenteras. 

Degenerativ halsrygg

 -Operationsformulär - fylls i opererande läkare
 -Basformulär
- fylls i av patienten före operationen (preoperativt)
 -Uppföljningsformulär - fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
 -EQ-5D Livskvalitet - fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
 -NDI Nackfunktion - fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
 -Myelopatiskala- fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år