Antal registrerade operationer samt andel uppföljda vid 1 år
-
Diskbråck med konventionell och mikroskopisk teknik, operationer utförda 2008-2010 

Tillbaka

   
 
Antal registrerade operationer Uppföljningsfrekvens vid 1 år
  * R2 = Riksgenomsnitt op 2008-2010
* R1 = Riksgenomsnitt op 2006-2008
 *R0 = Riksgenomsnitt op 2004-2006
Se sjukhusförkortningar - lista>>