ONLINE PATIENTINMATNING

Välkommen till Swespine patientinmatning!

Du besvarar dina uppföljningsformulär genom att klicka på inloggning i höger marginal.

Logga där in via BankID och följ sedan instruktionerna.


Tack för din medverkan!


Swespine byter till en ny och modernare registerplattform och kommer att öppna upp denna länk igen för patientinmatning online 2020-11-05.

From 2020-11-05 är du välkommen tillbaka att besvara ditt uppföljningsformulär genom att logga in med personnummer samt Mobilt BankID.

Det betyder att det lösenord som du har fått idag ersätts med Mobilt BankID.

Vi hoppas du har överseende med detta tillfälliga avbrott och att du återkommer för att registrera ditt uppföljningsformulär. Skulle du glömma detta så kommer vi även skicka ut en ny avisering om att fylla i formulären under november och december.

Om du har frågor kring ditt uppföljningsformulär så kontaktar du den person som är angiven på din avisering.
 
Vi tackar för din medverkan!
SWESPINE Styrgrupp

INLOGG
ONLINE PATIENTINMATNING