ONLINE PATIENTINMATNING

Välkommen till Swespine patientinmatning!

Du besvarar dina uppföljningsformulär genom att klicka på inloggning i höger marginal.

Logga där in via BankID och följ sedan instruktionerna.


Tack för din medverkan!

2020-11-10 PATIENTINMATNING ONLINE

Vår applikation för online inmatning av uppföljningsformulär är nu klar.
From 11 november kl 10.00 kommer det åter igen vara möjligt att logga in.


_________________________________________________________________________________________


2020-11-10 TEKNISKA PROBLEM fortsatt

Vi har tyvärr fortfarande tekniska problem med vår online patientinmatning men arbetar för att öppna den under dagen.

__________________________________________________________________________________________


2020-11-04 TEKNISKA PROBLEM

Vi har tekniska problem med vår online patientinmatning och vi hoppas att det ska vara löst till 2020-11-05.

Vi beklagar och hoppas ni har överseende med det.

__________________________________________________________________________________________

Patientinmatningen kommer from idag 2020-10-14 att stängas för registrering av uppföljningsformulär online i Swespine.

Swespine byter till en ny och modernare registerplattform och kommer att öppna upp denna länk igen för patientinmatning online 2020-11-05.

From 2020-11-05 är du välkommen tillbaka att besvara ditt uppföljningsformulär genom att logga in med personnummer samt Mobilt BankID.

Det betyder att det lösenord som du har fått idag ersätts med Mobilt BankID.

Vi hoppas du har överseende med detta tillfälliga avbrott och att du återkommer för att registrera ditt uppföljningsformulär. Skulle du glömma detta så kommer vi även skicka ut en ny avisering om att fylla i formulären under november och december.

Om du har frågor kring ditt uppföljningsformulär så kontaktar du den person som är angiven på din avisering.
 
Vi tackar för din medverkan!
SWESPINE Styrgrupp

INLOGG
ONLINE PATIENTINMATNING