Registrera uppföljningsformulär

1. Klicka på SÖK i menyn uppe till vänter.
 

2.  SÖK indexoperation

2.1 Sök indexoperation/patient via sökfälten i listan.

2.2 Ange/sök förslagsvis personnummer.

2.3 Klicka på VISA

Du får då upp vald indexoperation i listan.

2.4 Klicka på indexoperationen i listan.

3. Registrera formulär

3.1 Registrera respektive uppföljningsformulär genom att klicka på formuläret i tabellen PATIENTÖVERSIKT. Raderna 1 år, 2 år, 5 år och 10 år.

3.2 Det går också att öppna och registrera formulär via mappstrukturen i     vänstermarginalen.

3.3 Klicka på SPARA i respektive formulär.

4. När formulär sparats kommer det markeras med grönt i PATIENTÖVERSIKT samt i mappstrukturen.