4S Stipendier avseende Ryggforskning


 

Varje år har föreningen som mål att utlysa 2 st stipendier på vardera

30 000 Skr som kan sökas av medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening.
Stipendierna avser ryggforskning såväl klinisk som experimentell.

 
Här nedan kan du se vilka stipendiaterna varit under åren
samt finna kommande ansökningar.

1995-   4S forskingsstipendium á 30 000-
2001-  DePuy Spine forskningsstipendium á 30 000-
1995-2000 OSSANO Scandinavia  forskningsstipendium á 30 000-
 
De år där det finns fler än 2 stipendiater har 2 delat på
4S stipendiet och fått 15 000- vardera

 

  Utdelade stipendier  

  2017  
     
  Peter Endler Operation av istmisk spondylolisthes - utall av behandling.
     
  Yara Asterfjord For randomiserad studie jämförande främre fusion och diskprotes.​
     

     
  2016  
     
  Peter Elkan Är swespinedata användabara för att studera utfall och rediktorer av utfall, trots låg grad av uppföljning?
     
  Ludvig Vavruch Tredimensionell korrektion samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med adolecent idiopatisk scolios- en jämförelse mellan bakre och främre kirurgi.
     

2015  
     
Fredrik Strömqvist

För studier att värdera hur kön och ålder påverkar indikationsställandet och slutresultatet av kirurgi vid diskbråcksoperationer.

     
Elias Diarbarkeli

For Quality of life in 1252 adults with idiopathic scoliosis and 214 controls.

     

     
  2014  
     
     
  Anna Grauers Contrais: Conservative treatment for adolescent
idiopathic scoliosis a randomised controlled trial.
     
  Tobias Lagerbäck Kort och långtidsresultat efter kirurgi för lumbalt diskbråck hos barn och ungdomar.
     

  2013  
     
  Björn Knutsson BMI och spinal stenos, avhandlingsarbete.
     
  Andreas Selander Prospektiv randomiserad studie jämförande operation av axial nacksmärta och
icke-kirurgisk behandling med ACT.
     

2012
     
Peter Endler
     
  Gauti Sigmundsson  

 
2011
Anna-Lena Raninen

Densfrakturer hos äldre; C1-C2 fusion eller behandling med halskrage >>

Christos Topalis

2010
Peter Elkan
Anna Grauers

2009
Per Svedmark Utveckling av datortomografisk metodik för studium av segmentell rörlighet med hjälp av an ny datorbaserad analysmetod.
Anton Rasch Prediktorer för positivt resp negativ behandlingsutfall av ryggkirurgi resp multimodal rehabilitering hos patienter med diskdegenerativa förändringar i ländryggen.

Sammanfattning >>

2008
Peter Försth Resultat av dekompressiv kirurgi vid lumbal spinal stenos med eller utan fusion – en prospektiv randomiserad kontrollerad multicenterstudie

Rapport>>

Svante Berg 5-års uppföljning av randomiserad kontrollerad studie för jämförelse av resultat av diskproteskirurgi jämfört med fusionskirurgi

Rapport>>


2007
Martin Skeppholm Artificial disc prosthesis vs anterior cervical decompression and fusion
Rapport>>
Kourosh Jalalpour Intercorporal fusionskirurgi vid degenerativa ländryggsbesvär

2006
Adad Baranto Diskförändringar hos elitidrottare
Sammanfattning>>
Rapport>>
Paul Gerdhem Studie kring idiopatisk skolios och genetik
Rapport>>

  2005  
  Per Ekman A Prospective randomized study on the long-term effect of lumbar fusion on adjacent disc degeneration (ASD)
Rapport>>
  Anders Möller Långtidsresultat efter kotfraktur i bröst och ländrygg
Rapport>>

 

  2004  
  Svante Berg, SpineCenter Prospektiv randomiserad studie,
    jämförelse diskprotes vs fusion
     
  Paul Gerdhem, UMAS Studie kring genetik och idiopatisk
    skolios
    Rapport>>

 

  2003  
  Hans Tropp, Linköping  Funktionsbedömning avseende
    rörlighet och muskelstyrka i bröst
    och ländrygg.
  Per Ekman, SöS Operativ behandling vid adult isthmisk
    spondylolisthes

 

  2002  
  Ralph Hasserius, MAS Osteonecrosis of the spondylos/
    diskbråck.
  Leif Anderberg, Lund Studier över effekterna av lokal
    vertebral body: pathophysology,
    epidemiology, treatment and steroid-
    injektion mot symtomgivande nerv-
    rötter i halsryggen i sbd med
    longterm outcome.
  Per Wessberg, Göteborg Axiellt belastadMRT i liggande jft
    med stående konventionell rtg för
    beräkning av skoliosvinklar vid
    idiopatisk skolios.

 

  2001  
  Anders Lundin, Örebro Psykologiska faktorers betydelse
    för tillfrisknande hos pat med lumbalt
    diskbråck

 

  2000  
  Hans Möller, Huddinge Långtidseffekt av fusion med tonvikt
    på förändringar ovanför fusions-
    segmentet.
  Klas Halldin, Göteborg Diskbråckets anatom läge relaterad
    till outcome.

 

  1999  
  Bengt Sandén, UAS Kan skruvfästen vid ryggkirurgi
    förbättras med hydroxyapatit
  Karl-Åke Jansson, KS Kartläggning av segmentell lumbal
    rörlighet hos normala individer och
    patienter med degenerativ ländrygg.

 

  1998  
  Helena Brisby, Göteborg Inflammatoriska mekanismers
    betydelse och nervskademarkörer i
    csf och serum vid diskbråck.
  Tycho Tullberg, S:t Göran Intercorporal stabilisering vid ALIF
  Ragnar Jonsson, Lund medBAK-burar, en rtg stereo
    fotogrammert-risk studie.

 

  1997  
  Magnus Karlsson, MAS Långtidsuppföljning av barn och
    vuxnamed kons behandlade
    kotfrakturer.
  Ragnar Jonsson, Lund Beninduktivt material för posterolat
    fusion, en rtg fotogrammetrisk studie.

 

  1996  
  Björn Zoega, Göteborg  
  Christer Lind, Göteborg  

 

  1995  
  Pavel Neumann, Göteborg Bakre fusion med eller utan instr
    vid degen spondylolistes/stenos.
  Per Wessberg, Göteborg Långtidsuppföljning av opererade
    kotfrakturer.

     
     
     
     
Senast uppdaterad: 2017-10-11