Välkommen till Svensk Ryggkirurgisk Förening!
 
  •     4S årsmöte 9 - 10 november 2023 >>
  •     4S Verksamhetsberättelse 2022 >>
  •     Årsrapport 2022 - Uppföljning ländryggskirurgi i Sverige >>   
  •     Ansökan om registerdata -  Svenska Ryggregistret >>
  •     Presentationer och föredrag >>
     
  •     Q4 Ansökan SKR 2022 - planer för kommande år >>
  •     Inbetalning medlemsavgifter 2023  >>
  •     Information till 4S medlemmar gällande GDPR >> 

Mailadresser!
Vi uppdaterar vår sändlista till 4S medlemmar löpande.
Har du, som är medlem i 4S, bytt mailadress så meddela det via detta formulär: 
Ny mailadress >>

 

SVENSKA RYGGREGISTRET
Swespine

DIALOG OCH KUNSKAPSSTÖD

DIALOGUE SUPPORT

          www.eurospine.org

Årsrapporter Swespine

  Studier                 
  registerdata

  stipendier 4S
 

      Vården i siffror
 

 4S är en ideell förening och bildades 1995 för sveriges ryggkirurger. Föreningens främsta mål är en god ryggkirurgisk vård i Sverige genom att  verka för en god utbildning och forskning på det ryggkirurgiska området, samt genom att sprida sunda behandlingsprinciper förankrade i "evidence based medicine".