degenerativ spondylolistes

Vad är degenerativ spondylolistes?

Degeneration av lederna mellan ryggkotorna kan leda till att en eller flera kotor förskjuts. "Spondylolistes" är den medicinska beteckningen på kotglidning. "Degenerativ" betyder att glidningen beror på förslitning eller nedbrytning.
Smärtan ned i benen vid degenerativ spondylolistes uppstår genom att nervrötter kommer i kläm och kan utlösas av bl a fysisk aktivitet och vissa kroppspositioner. Smärtan kan sitta i ena benet eller i båda.

Vad beror degenerativ spondylolistes på?

Kotglidningen kan orsakas av flera olika sorters förändringar i lederna mellan ryggkotorna. De förändringar som leder till kotglidningen är vanligast bland äldre personer.
Flera studier har visat att degenerativ spondylolistes är upp till fem gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns inte någon säker förklaring till detta. Att hormoner som är vanligare hos kvinnor kan göra ligamenten lösare har antagits vara en möjlig förklaring. Med ligament menas de band som håller samman skelettdelarna i en led. Om ligamenten blir lösare minskar motståndet mot belastning.

Hur undersöks degenerativ spondylolistes?

Degenerativ spondylolistes påverkar ofta rörligheten i ländryggen. Särskilt kan det vara svårt att sträcka på ryggen. Smärtorna minskar ofta när man böjer sig framåt.
Kärl- och nervsjukdomar måste kunna uteslutas. Dessa kan ge symtom liknande dem vid spinal stenos. Om värken fortsätter i benen eller ryggen trots behandling finns det skäl för läkaren att överväga om orsaken kan vara en annan än degenerativ spondylolistes, t ex en tumör. Besvären vid degenerativ spondylolistes kan även likna dem vid höft- eller knäartros.
Röntgenundersökning behövs i regel för att säkerställa diagnosen.
Upp till en femtedel av dem som drabbas av degenerativ spondylolistes har nedsatt kraft i benen, men oftast är kraftnedsättningen måttlig. Urinblåsans funktion kan också påverkas.

Hur kan degenerativ spondylolistes behandlas?

Den som bara har ryggbesvär behandlas i första hand med läkemedel och olika sätt att hålla kroppen i rörelse. De flesta patienter får smärtan lindrad på det sättet.
Den som har smärtor i ben och lår kan även behandlas på kirurgisk väg. Behandlingen syftar då till att lindra i första hand bensmärtan och förbättra livskvaliteten genom att återställa nervfunktioner som gått förlorade.

Kirurgisk behandling kan vara aktuell om:

  • patienten har uttalad smärta i benet eller benen redan efter cirka 100 meters gång eller uttalad bensmärta i vissa positioner eller lägen
  • nervfunktioner försämras
  • diagnosen har säkerställts genom röntgenundersökning.


Ett sätt att operera patienter med degenerativ spondylolistes är att ta bort en bit av den eller de kotor som börjat glida (laminektomi). Kotorna kan därefter fästas vid varandra genom steloperation (fusion).