årsrapporter - uppföljning av ryggkirurgi

Årligen sammanställer registergruppen för Svenska ryggregistet
- Swespine registerdata från samtliga kliniker i form av en registerrapport.

Denna används vid ansökan om medel från Sveriges kommuner
och regioner (SKR) samt publiceras på föreningens hemsida och 
hemsidan för Swespine www.swespine.se.

aktuell rapport
+ Rapport 2023 - Uppföljning av ryggskirurgi i Sverige 1998 -2022 >> 
+ Annual Report 2023 - Follow-Up of Spine Surgery in Sweden 1998 - 2022 >> 

tidigare utgivna ÅRSrapporter

+ Årsrapport 2022 >>
+ Årsrapport 2021 >>
+ Årsrapport 2020 >>
+ Årsrapport 2019 >>
+ Årsrapport 2018 >>
+ Årsrapport 2017 >>
+ Årsrapport 2016 >>
+ Årsrapport 2015 >>
+ Årsrapport 2014 >>   
+ Årsrapport 2013 >>  
+ Årsrapport 2012 >>
+ Årsrapport 2011 >>
+ Årsrapport 2010 >>
+ Årsrapport 2009 >>
+ Årsrapport 2008 >>
+ Årsrapport 2007 >>
+ Årsrapport 2006 >>
+ Årsrapport 2005 >>
+ Årsrapport 2004 >>
+ Årsrapport 2003 >>
+ Årsrapport 2002 >>
+English version 2018 >>+English version 2014 >>
+English version 2013 >>
+English version 2012 >>
+English version 2011 >>
+English version 2010 >>
+English version 2009 >>
+English version 2008 >>
+English version 2007 >>

+English version 2002 >>