Välkommen till 4S årsmöte 10-11 november 2022

          4S inbjuder dig härmed till årsmöte 11 november 2022 och till
              Vetenskapligt symposium och middag 10 november 2022

 

Plats: 
 

Tid:  

Kostnad: 
(4S medlem och företagsrepr.)

 

Postgiro:

 

Kontakt:

 

Anmälan:
 

Hotell Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
 

Torsdag 10/11 - kl 15.30 - 18.00  Vetenskapligt symposium
                              kl 19.30               Middag Ulla Winbladh

Fredag 11/11     kl 08.30 - 16.00  Årsmöte
 

Årsmöte 10-11/11          900:-
Middag 10/11                  500:-
Medlemsavgift               100:-
 

457 67 61 - 3, märk med 4S årsmöte och namn.
Möteskostnaden faktureras företagen.
 

 Carina Blom, 4S, svenska ryggregistret tel 070 - 575 31 94
 Email: carina.blom@swespine.se
 

Se länk i högermarginal, Anmälan >>
Faktura årsmötesavgift för utskrift >>

OBS!
För deltagande på mötet MÅSTE mötesavgift/middag vara inbetalt före mötet.
Efter inbetald mötesavgift/middag skickas bekräftelse via email. Om betalning ej sker, är anmälan ej giltig och deltagande ej möjligt. Det är inte möjligt att betala på mötet eller använda andra betalningsvägar än ovan angivna.

Mycket viktigt att namn anges vid betalning annars kan bekräftelse ej skickas. Även om vid betalning sker via arbetsgivare måste namn anges.

Företag kan bortse från detta då faktura kommer att skickas.
 

Möte för företagsrepresentater:

 

Företagen inbjudes till ett informationsmöte torsdag 10/11 kl 14.00 med representanter från 4S styrelse. Under mötet så informeras företagen om vad som är aktuellt inom 4S förening samt inom ryggkirurgin i Sverige.
Anmälan till möter görs via anmälningsformuläret för årsmötet.

Anmälan till 4S årsmöte är möjlig fram till mötet i mån av plats.

Sista anmälningsdag 15 oktober 2022. 

Väl mött!
 
Styrelsen
Svensk ryggkirurgisk förening 4S