Välkommen till 4S årsmöte 9-10 NOVEMber 2023
                               Tema Swespine 25 år

Plats:
 

Tid: 

 

Kostnad: 
(4S medlem och företagsrepr.)

 

Postgiro:

Hotell Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
 

Torsdag 9/11
 
13.00 - 18.00                 Swespine 25 år 
19.30                              Middag Ulla Winbladh

Fredag 10/11

08.30 - 10.30                  Swespine 25 år
10.30 - 12.00                  Vetenskapligt symposium
13.00 - 14.00                  Årsmöte
 

Årsmöte 9-10/11          1 400:-
Middag 9/11                     500:-
Medlemsavgift               100:-
 

4576761-3, märk med 4S årsmöte 2023 och namn.
Möteskostnaden faktureras företagen.

OBS!
För deltagande på mötet MÅSTE mötesavgift/middag vara inbetalt före mötet.
Efter inbetald mötesavgift/middag skickas bekräftelse via email. Om betalning ej sker, är anmälan ej giltig och deltagande ej möjligt. Det är inte möjligt att betala på mötet eller använda andra betalningsvägar än ovan angivna.

Mycket viktigt att namn anges vid betalning annars kan bekräftelse ej skickas. Även om vid betalning sker via arbetsgivare måste namn anges.


 

Sista anmälningsdag 15 oktober 2023.


Väl mött! 
Styrelsen Svensk ryggkirurgisk förening 4S