Välkommen till 4S årsmöte 17-18 OKTOber 2024
                               

Plats:
 

Tid: 
 

Kostnad: 
(4S medlem och företagsrepr.)

 

Postgiro:

Hotell Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
 

Torsdag 17/10
 
15.00 - 18.00                 Vetenskapligt symposium
19.30                              Middag Ulla Winbladh

Fredag 18/10

09.00 - 15.30                  4S årsmöte med tema "AI och opioidfri kirurgi"

 

Årsmöte 17-18/10          1 400:-
Middag 17/10                     500:-
Medlemsavgift                  100:-
 

4576761-3, märk med 4S årsmöte 2024 och namn.
Möteskostnaden faktureras företagen.

OBS!
För deltagande på mötet MÅSTE mötesavgift/middag vara inbetalt före mötet.
Efter inbetald mötesavgift/middag skickas bekräftelse via email. Om betalning ej sker, är anmälan ej giltig och deltagande ej möjligt. Det är inte möjligt att betala på mötet eller använda andra betalningsvägar än ovan angivna.

Mycket viktigt att namn anges vid betalning annars kan bekräftelse ej skickas. Även om betalning sker via arbetsgivare måste namn anges.


 

Sista anmälningsdag 1 oktober 2024.


Väl mött! 
Styrelsen Svensk ryggkirurgisk förening 4S