fria föredrag 2024

Styrelsen i 4S har beslutat att även i år anordna ett vetenskapligt symposium i anslutning till årsmötet.

Tid för symposiet blir torsdag 18 november kl 15.00- 18.00. Där har du möjlighet att presentera din forskning på hemmaplan för dina svenska kollegor. Har du presenterat din forskning eller haft en poster på någon internationell kongress det senaste året så är du välkommen att presentera den igen för dina svenska kollegor. Nyligen disputerade ryggforskare är välkomna att presentera sina avhandlingar för svenska kollegor. Doktorander välkomnas att presentera sina projekt på symposiet.

Styrelsen i 4S kommer att utse bästa presentation vid symposiet. Vinnaren kommer att belönas med ett resestipendium på SEK 20 000 till Eurospine 2025 i Köpenhamn 22-24/10 2025. Vinnaren kommer där att få representera 4S vid EuSSABs (European Spine Societies Advisory Board) event "The best of European Spine Societies

Presentationerna kommer att vara 6-10 minuter + diskussion.

Tacksam om du skickar in ditt abstrakt senast 1/10 till vår vetenskapliga sekreterare (per.svedmark@rkc.se).

Varmt välkomna!
Styrelsen för 4S