vetenskapligt symposium 10 nov


PROGRAM 15.30 - 15.35  Anders Joelson. Introduktion.
 
15.35 - 15.50  Christian Carrwik. Avhandling. Surgical treatment of spinal metastases.
 
15.50 - 16.05  Konstantinos Pazarlis. Clinical and neurophysiological outcome of a                                   randomized controlled trial for surgical vs non-surgical treatment for                               lumbar spinal stenosis: The Uppsala spinal stenosis trial (UppSten).
 
16.05 - 16.20  Joel Beck. Full endoscopic lumbar discectomy as a non-inferior                                             alternative to other surgical methods for lumbar disc herniation.

16.20 - 16.40  Paus.
 
16.40 - 16.55  Anastasios Charalampidis. Effectiveness of night-time brace and                                         scoliosis-specific exercise for the treatment of adolescent idiopathic                                   scoliosis: Results of a multicenter randomized controlled trial
 
16.55 - 17.10  Olle Hägg. Postoperativ sårinfektion efter degenerativ ryggkirurgi kan                               sannolikt reduceras med enkla medel.
 
17.10 - 17.25  Fredrik Nerelius. Postoperative spinal epidural hematoma following                                   lumbar decompression surgery: One-year patient-reported outcome in                             113 patients.
 
17.25 - 17.40  Ludvig Vavruch. Ileosacral pelvic fixation in patients with                                                       myelomeningocele – technical note.
 


Styrelsen i 4S har beslutat att även i år anordna ett vetenskapligt symposium i anslutning till årsmötet.

Tid för symposiet blir torsdag 10 november kl 15.30-18.00. Där har du möjlighet att presentera din forskning på hemmaplan för dina svenska kollegor.

Har du presenterat din forskning eller haft en poster på någon internationell kongress det senaste året så är du välkommen att presentera den igen för dina svenska kollegor. Nyligen disputerade ryggforskare är välkomna att presentera sina avhandlingar för svenska kollegor. Doktorander välkomnas att presentera sina projekt på symposiet.

Nytt för i år är att styrelsen i 4S kommer att utse bästa presentation vid symposiet.

Vinnaren kommer att belönas med ett resestipendium på SEK 20 000 till Eurospines årsmöte i Frankfurt 4-6/10 2023. Vinnaren kommer även att få representera 4S vid EuSSABs (European Spine Societies Advisory Board) pre-day course "The best of European Spine Societies" som anordnas i anslutning till Eurospines årsmöte.

Presentationerna kommer att vara 6-10 minuter + diskussion.

Tacksam om du skickar in ditt abstrakt senast 1/10 till vår
vetenskapliga sekreterare Anders Joelson - email: anders.joelson@oru.se.

Varmt välkomna!


Styrelsen för 4S!