program

tema Nya tekniker: Indikationer och evidens

08.00 - 08.30                                   Registrering
 
08.30 - 09.15                                   Robotkirurgi och navigation (G. Burström)
 
09.15 - 10.00                                   Alternativa fusionstekniker (ALIF, OLIF, XLIF)
                                                          (K. Scheufler)
 
10.00 - 10.30                                   KAFFE
 
10.30 - 11.15                                   Årsmöte
 
11.15 - 11.45                                   Swespine (P. Fritzell, A. Joelson)
 
11.45 - 12.00                                   Utdelning av stipendium och pris för bästa 
                                                          presentation
 
12.00 - 13.30                                   LUNCH
 
13.30 - 14.15                                   Endoskopisk ryggkirurgi (J. Beck)
 
14.15 - 14.45                                   KAFFE
 
14.45 - 15.30                                   3D-CT-IMA (P. Svedmark)
 
  
Vi reserverar oss för ändringar i programmet

föreläsare

Gustav Burström
Med.dr, leg. läkare, Karolinska universitetssjukhuset

Kai Scheufler
Professor, överläkare, neurokirurg, Spine Center Skåne

Joel Beck
Med.dr, överläkare, ryggkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Svedmark
Med.dr, överläkare, ryggkirurg, Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm