Detta är ett erbjudande från Svensk ryggkirurgisk förening - www.4s.nu

Viktig information till dig som vill använda DIALOGSTÖDET
 
Dialogstödet är ett kunskapsbaserat statistiskt instrument som baserar sig på patientrapporterade resultat ett år efter påbörjad behandling. Instrumentet förutspår resultatet efter operation för de vanligaste ryggåkommorna. De underliggande statistiska beräkningsmodellerna har utnyttjat en stor mängd data från alla kliniker i Sverige under en tioårsperiod, och uppdateras varje år. Datamängden inkluderar således alltid resultat som inte är mer än 1 år gamla.

Förutsägelsen (prediktionen) visas som den del av en viss patientgrupp som uppnår ett visst resultat registrerade via instrumentet ”Global assessment” (GA); "Helt smärtfritt-Mycket bättre-Något bättre-Oförändrat-Sämre”) *, vilket ger ett mått på sannolikheten för ett visst resultat för en patient med aktuell baslinjepatientprofil (alltså vad patienten rapporterar vid tidpunkten för kirurgi). Varje prediktionsalgoritm (statistisk beräkningsmodell) baseras idag (2020) vanligen på mellan 2-12000 patienter i Swespine som svarat på GA (antal observationer).   

Antalet observationer avser det totala antalet ”indexoperationer” (den första operationen som utförs för den aktuella åkomman) som ligger till grund för prediktionsmodellerna.

Modellerna har heller ingen information om de patienter med baslinjeprofiler som ligger utanför de där tidigare behandlade patienter har svarat. Att använda modellen för exceptionellt ovanliga kombinationer av egenskaper kan därför ge felaktiga resultat. Således måste verktygsanvändning kombineras med klinisk bedömning, dvs patienten bör diskutera resultaten tillsammans med en terapeut.

* Hägg O, Fritzell P, Odén A, Nordwall A; Swedish Lumbar Spine Study Group. Simplifying outcome measurement: evaluation of instruments for measuring outcome after fusion surgery for chronic low back pain. Spine 2002 Jun 1;27(11):1213-22.


 

Klicka på ikonen nedan för att komma till Dialogstödet

Presentation av Dialogstödet >>
(Engelsk text)

Videopresentation av dialogstödet