4s stipendier

 
Varje år har föreningen som mål att utlysa 2 st stipendier på vardera 30 000 Skr som kan sökas av medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening.
Stipendierna avser ryggforskning såväl klinisk som experimentell.
 
Här nedan kan du se vilka stipendiaterna varit under åren samt finna kommande ansökningar.


1995-               4S forskingsstipendium á 30 000-
2001-               DePuy Spine forskningsstipendium á 30 000-
1995-2000      OSSANO Scandinavia  forskningsstipendium á 30 000-
2019-2022      4S forskingsstipendium á 50 000-     
 
De år där det finns fler än 2 stipendiater har 2 delat på 4S stipendiet och fått 15 000- vardera.

utdelade stipendier

2022

Fredrik Nerelius

..................................................................

2021

Catharina Parai

..................................................................

2020

Tobias Lagerbäck

..................................................................

2019

Anastastios Charalampidis 

..................................................................

2018

Niyaz Hareni

Konstantinos Pazarlis

..................................................................

2017


Peter Endler

 

Yara Asterfjord

..................................................................

2016

Peter Elkan

Ludvig Vavruch


..................................................................


2015
 

Fredrik Strömqvist


Elias Diarbarkeli
..................................................................

2014

Anna Grauers


Tobias Lagerbäck

..................................................................

2013

Björn Knutsson


Andreas Selander


..................................................................

2012

Peter Endler

Gauti Sigmundsson
..................................................................

2011

Anna-Lena RaninenChristos Topalis
..................................................................

2010

Peter Elkan

Anna Grauers

..................................................................

2009

Per SvedmarkAnton Rasch..................................................................

2008

Peter FörsthSvante Berg


..................................................................

2007

Martin Skeppholm


Kourosh Jalalpour

..................................................................

2006

Adad BarantoPaul Gerdhem

..................................................................

2005

Per EkmanAnders Möller

..................................................................

2004

Svante Berg, SpineCenter


Paul Gerdhem, UMAS

..................................................................

2003

Hans Tropp, Linköping 


Per Ekman, SöS

..................................................................

2002

Ralph Hasserius, MAS


Leif Anderberg, LundPer Wessberg, Göteborg


..................................................................

2001

Anders Lundin, Örebro

..................................................................

2000

Hans Möller, Huddinge


Klas Halldin, Göteborg

..................................................................

1999

Bengt Sandén, UAS

Karl-Åke Jansson, KS


..................................................................

1998

Helena Brisby, Göteborg


Tycho Tullberg, S:t Göran/
Ragnar Jonsson, Lund

..................................................................

1997

Magnus Karlsson, MAS

Ragnar Jonsson, Lund
..................................................................

1996

Björn Zoega, Göteborg,

Christer Lind, Göteborg
..................................................................

1995

Pavel Neumann, Göteborg

Per Wessberg, GöteborgEffekt av postoperativa hematom på resultat efter ryggkirurgiskt ingrepp.

.....................................................................................................................................Validering av Swespine Dialogstöd - en multicenterstudie.

.....................................................................................................................................Long term effects of lumbar disc herniation contracted at youth.

....................................................................................................................................Contrais.

....................................................................................................................................Lumbal spinal decompression in the elderly.

UppSten - Uppsala spinal stenos studien.

....................................................................................................................................Operation av istmisk spondylolisthes - utfall av behandling.

For randomiserad studie jämförande främre fusion och diskprotes.​
.....................................................................................................................................


Är swespinedata användabara för att studera utfall och rediktorer av utfall, trots låg grad av uppföljning?

Tredimensionell korrektion samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med adolecent idiopatisk scolios- en jämförelse mellan bakre och främre kirurgi.
.....................................................................................................................................För studier att värdera hur kön och ålder påverkar indikationsställandet och slutresultatet av kirurgi vid diskbråcksoperationer.

For Quality of life in 1252 adults with idiopathic scoliosis and 214 controls.
.....................................................................................................................................Contrais: Conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis a randomised controlled trial.

Kort och långtidsresultat efter kirurgi för lumbalt diskbråck hos barn och ungdomar.
.....................................................................................................................................BMI och spinal stenos, avhandlingsarbete.


Prospektiv randomiserad studie jämförande operation av axial nacksmärta och
icke-kirurgisk behandling med ACT.
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................Densfrakturer hos äldre; C1-C2 fusion eller behandling med halskrage >>
..........................................................................................................................................................................................................................................................................Utveckling av datortomografisk metodik för studium av segmentell rörlighet med hjälp av an ny datorbaserad analysmetod.


Prediktorer för positivt resp negativ behandlingsutfall av ryggkirurgi resp multimodal rehabilitering hos patienter med diskdegenerativa förändringar i ländryggen.
Sammanfattning >>
.....................................................................................................................................Resultat av dekompressiv kirurgi vid lumbal spinal stenos med eller utan fusion – en prospektiv randomiserad kontrollerad multicenterstudie
Rapport>>

5-års uppföljning av randomiserad kontrollerad studie för jämförelse av resultat av diskproteskirurgi jämfört med fusionskirurgi
Rapport>>
.....................................................................................................................................Artificial disc prosthesis vs anterior cervical decompression and fusion
Rapport>>

Intercorporal fusionskirurgi vid degenerativa ländryggsbesvär

.....................................................................................................................................Diskförändringar hos elitidrottare
Sammanfattning>>
Rapport>>

Studie kring idiopatisk skolios och genetik
Rapport>>
.....................................................................................................................................A Prospective randomized study on the long-term effect of lumbar fusion on adjacent disc degeneration (ASD)
Rapport>>

Långtidsresultat efter kotfraktur i bröst och ländrygg
Rapport>>
.....................................................................................................................................Prospektiv randomiserad studie, jämförelse diskprotes vs fusion.


Studie kring genetik och idiopatiskskolios
Rapport>>
.....................................................................................................................................Funktionsbedömning avseende rörlighet och muskelstyrka i bröst och ländrygg.

Operativ behandling vid adult isthmisk spondylolisthes.

.....................................................................................................................................Osteonecrosis of the spondylos/diskbråck.


Studier över effekterna av lokal vertebral body: pathophysology, epidemiology, treatment and steroidinjektion mot symtomgivande nervrötter i halsryggen i sbd med longterm outcome.

Axiellt belastadMRT i liggande jft med stående konventionell rtg för beräkning av skoliosvinklar vid idiopatisk skolios.

.....................................................................................................................................Psykologiska faktorers betydelse för tillfrisknande hos pat med lumbalt
diskbråck.
.....................................................................................................................................Långtidseffekt av fusion med tonvikt på förändringar ovanför fusionssegmentet.

Diskbråckets anatoma läge relaterad till outcome.

.....................................................................................................................................Kan skruvfästen vid ryggkirurgi förbättras med hydroxyapatit.

Kartläggning av segmentell lumbal rörlighet hos normala individer och patienter med degenerativ ländrygg.

.....................................................................................................................................Inflammatoriska mekanismers betydelse och nervskademarkörer i csf och serum vid diskbråck.

Intercorporal stabilisering vid ALIF medBAK-burar, en rtg stereo fotogrammertrisk studie.

.....................................................................................................................................Långtidsuppföljning av barn och vuxnamed kons behandlade kotfrakturer.

Beninduktivt material för posterolat fusion, en rtg fotogrammetrisk studie. 
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................Bakre fusion med eller utan instr vid degen spondylolistes/stenos.

Långtidsuppföljning av opererade kotfrakturer.