implantat

Implantat som registreras i Svenska ryggregistret uppdateras löpande.

Här kan ni anmäla ert företags nya produkter som skall inkluderas för registrering i Swespine.

Ange produkten/systemets namn samt om det är främre eller bakre implantat/instrument i filen som bifogas.

  • Här kan du ladda upp en fil
    (max 50 MB)

Aktuell lista över implantat som registreras i Swespine.