prenumeration leverantörer

Vill Ert företag ta del av information från 4S och Svenska Rygregistret Swespine samt presentera Ert företags produkter vid medlemsmöten så är Ni välkomna att lösa en prenumeration.

4S erbjuder prenumeraion på 2 nivåer och nedan framgår vad som ingår i respektive nivå.
Fyll i nedanstående formulär vid ansökan om prenumeration.

 
NIVÅ 1 PRENUMERATION berättigar till:

 • Deltagande av företsgsrepresentanter vid föreningens årsmöte (särsk kongressavgift tillkommer)
 • Rätt att ställa ut sina produkter på årsmötet
 • Rätt att delta i föreningens möten och fester
 • Tillgång till Svenska Ryggregistrets lista över implantat

Avgift 18.000,-/årNIVÅ 2 PRENUMERATION berättigar till:

 • Ovanstående förmåner vilka ingår i KONFERENSAVGIFT
 • Ert företags logga m länk på föreningens hemsida: www.4S.nu
 • Medskick av eget vetenskapligt material i föreningsutskick
 • Möjlighet till 2 utskick till medlemmarna i samband med årsmötet.
Avgift 25.000,-/år

Ansökan om prenumeration

 • Fyll i formuläret för att ansöka om Företagsprenumeration.
  Ange vilken nivå ert företag önskar.

  Om fler än 2 företagsrepresentanter finns så fyller ni i flera formulär.