DokumentinformationDokumentinformation

Institution:                                         Socialstyrelsen / Medicinsk Faktadatabas MARS
Titel:                                                    Ryggsjukdomar
Dokumentdatum:                               951115
Publiceringsdatum (Internet):          960122
Version:                                              1.0
Publiceringshistorik:
Bibliografisk referens:                       MARS CD-ROM Ortopedi Kirurgi Urologi. 1996. (Socialstyrelsen, ISBN 91-7201-105-X)

Personlig huvudman /huvudexpert  Tommy Hansson, professor
                                                              Ortopeden
                                                              Sahlgrenska Universitetssjukhuset
                                                             413 45 Göteborg

                                                             Björn Rydevik, professor
                                                                         Ortopeden
                                                             Sahlgrenska Universitetssjukhuset
                                                             413 45 Göteborg
Dokumenttyp:                                    State of the Art
Diagnos (ICD9):                                 720, 721, 722, 724, 729, 730, 732, 737, 738
Diagnos (ICD10):                               M51, M53, M54
Åtgärdskod (ICD9):                           8340, 8341, 8349, 8440, 8441, 8449
Åtgärdskod (ICD10):                          ABC, NAG