Välkommen till 4S årsmöte 11-12 november 2021

Plats: Tid:Kostnad:
Postgiro:


Anmälan:Företag:

Info:

Hasselbacken, Best Western Hotel (tid. Scandic)
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Hemsida Best Western Hasselbacken >>

Torsdag 11/11 

Kl 15.30 - Vetenskapligt symposium / Utställning av produkter - företag
Kl 19.30 - Middag på Wärdshuset Ulla Winbladh

Fredag 12/11

Kl 09.00-16.00 - Årsmöte, Registrering fr kl 08.00    
Utställning av produkter - företagÅrsmöte                                                900:-
Middag                                                  500:-
Medlemsavgift 4S                              100:-


457 67 61-3 märk med namn och 4S Årsmöte


Se länk i högermarginal, Anmälan >>
Faktura årsmötesavgift för utskrift >>


Prenumererande företag har tillgång till utställningsyta för produktmonter, ca 2*3m.

Företag kan ställa upp sin monter för visning av produkter under vetenskapliga symposiumet torsdag 11/11 samt under hela årsmötesdagen fredag 12/11 och är välkomna att anmäla till samtliga ovanstående aktiviteter.

Efter inbetald mötesavgift/middag skickas bekräftelse via email. Om betalning ej sker, är anmälan ej giltig och deltagande ej möjligt. Det är inte möjligt att betala på
mötet eller använda andra betalningsvägar än nedan angivna.

Mycket viktigt att namn anges vid betalning annars kan bekräftelse ej skickas. Även om betalning sker via landsting, måste namn anges. Anmälda företag kan bortse från detta och faktura kommer att skickas.