fria föredrag

Vetenskapligt symposium torsdag 11/11 kl 15.30

Styrelsen i 4s har beslutat att även i år anordna ett vetenskapligt symposium under lättsamma former strax innan middagen torsdag 11 november kl 15.30-18.00.

Där har du möjlighet att presentera din forskning på hemmaplan för dina svenska kollegor. Har du presenterat din forskning eller haft en poster på någon internationell kongress det senaste året så är du välkommen att presentera den igen för dina svenska kollegor.

Nyligen disputerade ryggforskare är välkomna att presentera sina avhandlingar för svenska kollegor. Doktorander välkomnas att presentera sina projekt på symposiet.

Tacksam om du skickar in ditt abstrakt senast 1/10.
Presentationerna kommer att vara 6-10 minuter + diskussion.


Abstract skickas in via nedanstående formulär eller via mail: anders.joelson@oru.se


 

  • (max 50 MB)