Aviseringslista och etiketter

OBS! From februari 2024 avslutas uppföljning av 2 och 10 år.1. Klicka på AVISERINGSLISTA i menyn uppe till vänter.
 

2.  Aviseringslista  

I aviseringslistan visas samtliga operationer som är aktuella eller som tidigare har aviserats för en uppföljning inom
den tidsperiod som är angiven i fälten UPPFÖLJNINGSDATUM. Datum i dessa fält är default och datumintervallet ändras med automatik varje dag.

För att skapa en lista över aktuella patienter att avisera för en uppföljning så görs ett urval via sökfälten som ligger ovan den gula rubriksraden. 

Förklaring av sökfält:
(ligger ovanför gula raden)
 

Löpnummer Operationens unika löpnummer
Personnummer Sök på unikt personnummer
Klinik Visar den klinik du är inlogga mot
Opdatum Söker rätt på ett visst operationsdatum
Uppföljning Val av avisering - 1. Avisering, 2. Påminnelse 1, 3 Påminnelse 2
Avbruten Sortering av avbrutna operationer som ej skall följas upp
Status Visar om patient är aktiv för en uppföljning, ersätter tidigare Ej avisering.
Uppföljningsdatum
 
Detta sökfält är inställt default och anger mellan vilken tidsperiod aktuella uppföljningar skall visas i lisan.
Uppföljning Välj i lista vilket uppföljningstillfälle som ska visas i listan
Aviseringstyp Välj i lista vilket aviseringstillfälle som ska visas i listan
Aviserad Val om man vill att listan skall innehålla alla operationer eller endast aviserade/icke aviserade
Avidatum Datum då operationen aviserats/utskick gjorts

3. Skapa en avisering

1. Ange "Ländrygg 1 år" i listan för "Uppföljning"
2. Ange "Avisering" i listan under Aviseringstyp
3. Ändra inte datumintervallet under "Uppföljningsdatum" (görs endast i de fall man vill ta fram äldre operationer)
4. Klicka i "Nej" under "Avbruten" 
5. Klicka på VISA
 

4. Avisera för uppföljning

1. Börja med att sortera listan efter "Uppföljningsdatum" genom att klicka i det gula fältet. 
2. Markera de patienter du vill avisera genom att sätta en bock i lilla rutan bredvid kolumnen Aviserad. 
3. När du har markerat de du önskar avisera så klickar du på den grå knappen -AVISERA- i det gula fältet.
    Då visas dagens datum i kolumnen Aviserad.
4. När du klickat på avisera så går du till menyn ETIKETT (längst upp till vä på sidan).

5. Skriva ut etiketter

För utskrift av etiketter så anger du:

1. TYP - Avisering
2. UPPFÖLJNING - Ländrygg 1 år
3. Aviseringsdatum - Det datum som du fick upp då du klickade i AVISERA (dagens datum)
4. Klicka sedan på "SKAPA FIL MED ETIKETTER"

Det skapas då en PDF-fil som du hittar i fönstret nere till vänster. 

5. Skriv ut denna PDF på etikettark. (Produktnamn är Avery 3484 16 st 105x37).

6. PDF Etiketter

I denna PDF så skrivs 8 patienter ut i 2 st kolumner.

Den vänstra kolumnen består av patientens namn och adress och fästs på kuvert som skall skickas.
Den högra kolumnen består av etikett med klinikens namn, uppföljningstillfälle, operationsdatum, löpnummer, namn. Denna etikett fästs på uppföljningsformuläret (OBS ej på följebrev).