manual swespine

Swespine är åter öppet för registrering och from nu så skall all registrering ske via den nya plattformen hos MedSciNet.

Det nya Swespine är ännu inte fullt utbyggt och flera applikationer kommer läggas till inom kort, såsom statistik och rapporter.

Vissa justeringar kommer att göras löpande utifrån hur användaren upplever vissa funktioner. Det betyder att Swespine kommer att vara under utvecklande de närmaste 2-3 månaderna.

Vi prioriterar nu att alla användare skall kunna logga in vid sina respektive kliniker och att all registrering av operationer och uppföljningar kommer igång.

Samtliga data som registrerats fram tills dess den gamla plattformen stängdes är migrerat till nya Swespine. Det betyder att när du loggar in så finns alla registreringar kvar och du kan fortsätta registrera som vanligt.

Om du skulle sakna någon operation/registrering så kontakta support i första hand. Registrera den inte på nytt.

För att underlätta denna övergång och alla användare snabbt skall kunna komma igång med sin registrering så har vi upprättat denna manual, användarhanbok. Denna version är provisorisk och kommer ersättas av en mer detaljerad manual.

Vid frågor eller problem att tex logga in kontaktar du registerkoordinator
Carina Blom, carina.blom@swespine.se


 


AVSNITT I MANUAL
 

    SUPPORT

    Registerkoordinator
    Carina Blom

    carina.blom@swespine.se
    070-575 31 94