Valfria listor

Via funktionen "Valfria listor " kan du få ut klinikens data över alla registrerade index- och reoperationer. Du får möjlighet att välja vilka mått och variabler som ska visas i listan och i stort sett så är alla frågor i formulären valbara.

Denna lista kan sedan sparas och exporteras till excel om man önskar att bearbeta data statistiskt.
 

1. Klicka på "Valfria listor" i menyn
 2. Här kan du välja att antingen öppna en sparad lista eller skapa en egen.
 

Sparade listor

Beskrivning av sparade listor för degenerativ ländrygg:

1. Denna visar alla data/variabler för klinikens operation och patientformulär under alla år som kliniken varit verksam i registret. Denna motsvarar vår tidigare export i gamla Swespine.


1.1 Denna visar alla data/variabler för klinikens operation och patientformulär under operationsår 2021. 


1.2 Denna visar alla data/variabler för klinikens operation och patientformulär under operationsår 2020.

1.3 Denna visar alla data/variabler för klinikens operation och patientformulär under operationsår 2019.

1.4 Denna visar alla registrerade indexoperation där patientens basdata ej finns registrerat. 

1.5 Denna visar alla registrerade indexoperationer där en diagnos saknas.

Denna lista kan med fördel användas rutinmässigt för att hitta registreringar där diagnos saknas. De operationer som saknar en diagnos kommer ej med vid utskick av uppföljningar, tex. Samt kommer ej med vid statistiska beräkningar.

1.6 Denna visar alla registrerade indexoperationer där operationsdatum saknas.

Denna lista kan med fördel användas rutinmässigt för att hitta registreringar där operationsdatum saknas. De operationer som saknar ett operationsdatum kommer ej med vid utskick av uppföljningar, tex. Samt kommer ej med vid statistiska beräkningar.


Listor för diagnosgruppen degenerativ halsrygg och andra diagnosgrupper följer samma benämning på listor som ovan. 

2. Alla data för halsrygg, 2.1 Alla data halsrygg op 2021 etc.


Vi kommer löpande att lägga upp användbara listor alleftersom behov uppstår och på användares önskan.
 

Skapa listor

1. Klicka på knappen "Skapa ny lista".

2. Markera de variabler du vill ska komma med i din lista.
Variablerna ligger i block utifrån diagnosgrupp och bas, operation eller uppföljningsvariabler.

Patientuppgifter - här markerar du om du vill få ut patientens Swespine ID (löpnummer) eller pnr.

Diagnosgrupp - här markerar du alltid diagnosgrupp om du vill få ut data inom diagnosgruppen. 

 

Om du klickar på rutan vid rubriken så markeras samtliga variabler inom blocket.

När det gäller markering av variabler i blocket uppföljning så klickar du i "Visa på samma rad" om du önskar att alla data som hör till en patient hamnar på samma rad. Det betyder att varje rad i listan/export/excelfilen hör till 1 indexoperation.

3. Definiera filter

Här har du möjlighet att lägga ett filter på de variabler du har valt i tidigare steget.

I detta exempel så har vi valt "Diagnosgrupp = 1" vilket är ländrygg och vi önskar data mellan 2015 och 2020 "Datum opererad mellan 2015-01-01 -- 2020-12-31.

Varje variabel kan filtreras.
 

4. Klicka sedan på "Visa lista"

Listan visar de variabler du tidigare valt samt filtrerade enligt önskemål.

Denna lista kan nu sparas och du skriver ett namn i namnfältet och klickar sedan på SPARA.

Nästa gång du går till menyn "Valfria listor" så kommer din sparade lista att ligga där och det är bara du som ser denna lista. Övriga användare kommer ej kunna använda den.

Denna sparade lista kan du även revidera genom att klicka på knapparna tillbaka "<Filter" eller "< Variabellista". 
Gör de ändringar du önskar och klicka sedan på "Visa lista" och spar om den nya listan.


 

Support:

Carina Blom
Registerkoordinator/admin

carina.blom@swespine.se
070-575 31 94