SWESPINE

Information till användare i Swespine.

Ni loggar in via loggan för Swespine i högermarginalen.

Du som uppgivit ett korrekt personnummer och/eller HSA-ID nummer
kan logga in i Swespine. I det fall du får felmeddelande eller saknar
inloggningsuppgifter så kontaktar du registerkoordinator Carina Blom. 
 

Kontakt vid frågor gällande Swespine:

Registerkoordinator Carina Blom
Email: carina.blom@swespine.se Tel: 070-575 31 94

          INLOGG SWESPINE    

Manual över de olika rutinerna i Swespine.

Aktuella formulär som används i Swespine.