löpande information till dig som användare i Svenska ryggregistret-
Swespine!

2020-11-25 AVISERINGSLISTA OCH ETIKETTER

Manual för att göra utskick av uppföljningsformulär >>

 

2020-11-11 PATIENTINMATNING ONLINE

Nu är det åter möjligt att besvara uppföljningsformulär via vår patientinmatning online. 

 

2020-11-02 REGISTRERA I SWESPINE

Nu är Swespine öppet för registrering!

Ni loggar in via loggan för Swespine i högermarginalen.

Du som uppgivit ett korrekt personnummer och/eller HSA-ID nummer
kan logga in i Swespine. I det fall du får felmeddelande eller saknar
inloggningsuppgifter så kontaktar du registerkoordinator Carina Blom. 

För att underlätta denna övergång och alla användare snabbt skall kunna komma igång med sin registrering så har vi upprättat en manual, användarhanbok. Denna version är provisorisk och kommer ersättas av en mer detaljerad manual. Klicka på länk MANUAL eller knappen MANUAL till höger.

MANUAL

2020-11-01 ÖPPNING AV SWESPINE

Vi beräknar att öppna Swespine för inloggning och fortsatt registrering
ca kl 13.00 måndag 2 november. 

Mer information kring inloggning samt manual för registrering läggs ut i samband med öppnandet.

 

2020-10-30 FLYTT PÅGÅR 

Vi genomför just nu flytt av Swespine och under tiden kan det uppstå
tekniska problem. Vi ber om överseende med det och välkomnar er tillbaka!

Sidor som påverkas är www.swespine.se samt Svenska Ryggregistret.
 

2020-10-14 SWESPINE NEDSTÄNGT

Enligt tidigare information är nu Swespine nedstäng för flytt till ny registerplattform och beräknas öppna åter 2020-11-02. Under tiden fylls operationsformulär i via papper och registreras in då systemet är åter igång.

Vi utkommer med löpande information på denna sida.

Läs även inlägg nedan daterat 2020-10-08.
Information gällande formulär inlägg daterat 2020-10-12

 

2020-10-14 Patientinmatning online

Nu har vi stängt patientinmatningen online för de patienter som får sina uppföljningsformulär
utskickat via vårat registerkansli. Funktionen öppnar åter 2020-11-02.
Läs mer här >>

2020-10-12 Formulär

Nu har de nya formulären publicerats som skall användas from nu och vi ber er skriva ut samtliga formulär.

Nyheter i formulären:

1. Formuläret P-mJOA har införts för degenerativ halsrygg och skall fyllas i av patienten vid bas och uppföljning 1, 2, 5 och 10 år.

2. Formuläret EOSQ-24 har införts för ryggdeformitet och skall fyllas i av åldersgrupp 0-18 år vid bas och uppföljning 1, 2, 5 och 10 år.

I övrigt så har bas- operation- och uppföljningsformulär uppdaterats för samtliga diagnosgrupper.

Du hittar och laddar ner formulären i PDF-format här >>

Under tiden systemet är stängt, 14 okt till ca 2 november, ber vi samtliga ryggkirurger att fylla i pappersformuläret operation.
Därefter kommer samtliga att kunna registrera operationsformulären online.

2020-10-08 Datum för övergång

Swespine kommer att stängas ner onsdag 14 oktober under em/kväll.
Därefter är det inte längre möjligt att logga in för att registrera formulär eller ta ut statistik.

Migreringen av data från Swespine till vår nya plattform MedSciNet beräknas att ta 3-4 dagar och efter det så ska alla data kontrolleras innan vi öppnar den nya registerplattformen.

Vi har satt datum till 2 november då det blir möjligt att logga in till det nya Svenska Ryggregistret.

Fram tom 14 oktober så registrerar ni som vanligt och loggar in via loggan/länken i högra marginalen.

Samtliga nya formulär kommer att publiceras på denna sida löpande.Styrgruppen
Swespine

          INLOGG SWESPINE    

Kontakt vid frågor gällande övergången:

Registerkoordinator Carina Blom
carina.blom@swespine.se

Tel: 070-575 31 94