formulär swespine

FORMULÄR version 1 MedSciNet

Nya formulär som skall användas för registrering i Swespine.
Vi reserverar oss för viss ändring så kopiera därför inte upp ett
för stort antal första tiden.
 

           INLOGG SWESPINE    

Patientinformation vid bastillfället >> Samma version som tidigare
Följebrev vid uppföljning >> Uppdaterat 
Degenerativ ländrygg
- Basformulär ver 1 >>
- Operationsformulär ver 1 >>
- Implantatslista >>
- Uppföljningsformulär ver 1 >>
- EQ5D Livskvalite >>  
- EQ5D VAS >>
- ODI Oswestry disability index >>   
Basformulär besvaras preoperativt av patient - Uppdaterat
Operationsformulär inkl reoperation - Uppdaterat
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper - Uppdaterat
Besvaras av patient vid 1,2 5 & 10 år FU - Uppdaterat
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Degenerativ halsrygg
- Basformulär ver 1 >> 
- Operationsformulär ver 1 >> 
- Implantatslista >>
- Uppföljningsformulär ver 1>> 
- PmJOA >>
- EQ5D Livskvalite >> 
- EQ5D VAS >>
- NDI Neck disability index >>  
- Myelopatiskala >> 
Basformulär besvaras preoperativt av patient - Uppdaterat
Operationsformulär inkl reoperation - Uppdaterat
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper - Uppdaterat
Besvaras av patient vid 1,2 5 & 10 år FU - Uppdaterat
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU- NYTT
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Deformitet
- Basformulär ver 1 >> 
- Operationsformulär ver 1 >>
- Implantatslista >>
- Uppföljningsformulär ver 1 >> 
- EOSQ-24 >>      För åldersgrupp 0-15 år
- EQ5D Livskvalite >> 
- EQ5D VAS >>  
- ODI Oswestry disability index >>
- SRS22 >>   
Basformulär besvaras preoperativt av patient -Uppdaterat
Operationsformulär inkl reoperation - Uppdaterat
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper - Uppdaterat
Besvaras av patient vid 1,2 5 & 10 år FU - Uppdaterat
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - NYTT
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Infektion i ryggkotpelaren
- Basformulär ver 1 >>
- Operationsformulär ver 1 >>
- Implantatslista >>
- Uppföljningsformulär ver 1 >>
- EQ5D Livskvalite >>
- EQ5D VAS >> 
Basformulär besvaras preoperativt av patient - Uppdaterat
Operationsformulär inkl reoperation - Uppdaterat
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper - Uppdaterat
Besvaras av patient vid 1,2 5 & 10 år FU - Uppdaterat
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Besvaras av patient preop, 1, 2, 5 & 10 år FU - Samma som tidigare
Metastas
- Operationsformulär ver 1 >> 
- Implantatslista >> 
- Uppföljningsformulär ver 1 >>
- EQ5D Livskvalite >>
- EQ5D VAS >> 
Operationsformulär inkl reoperation - Uppdaterat
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper - Uppdaterat
Besvaras av patient vid 6 veckor -Uppdaterat
Besvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor - Samma som tidigare
Besvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor - Samma som tidigare