formulär swespine

FORMULÄR - aktuella versioner

Formulär som skall användas för registrering i Swespine.
 

           INLOGG SWESPINE    

Patientinformation vid bastillfället >> Överlämnas till patient inför operation
Följebrev vid bastillfälle - Digitalt >> Används då patient erbjuds att besvara basformulären digitalt
Följebrev vid uppföljning >> Skickas vid FU 1 och 5 år till patient, Uppdaterat 2024-02-20
Degenerativ ländrygg
- Basformulär ver 1 >>
- Operationsformulär ver 2 >>
- Implantatslista BAKRE ver 4 >>
- Implantatslista FRÄMRE ver 4 >>
- Uppföljningsformulär ver 1 >>
- EQ5D Livskvalite >>  
- EQ5D VAS >>
- ODI Oswestry disability index >>   
Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär inkl reoperation 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Besvaras av patient vid 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Degenerativ halsrygg
- Basformulär ver 1 >> 
- Operationsformulär ver 3 >> 
- Implantatslista BAKRE ver 4 >>
- Implantatslista FRÄMRE ver 4 >>
- Uppföljningsformulär ver 1>> 
- PmJOA >>
- EQ5D Livskvalite >> 
- EQ5D VAS >>
- NDI Neck disability index >>  
- Myelopatiskala >> 
Basformulär besvaras preoperativt av patient 
Operationsformulär inkl reoperation 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Besvaras av patient vid 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 10 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU 
Deformitet
- Basformulär ver 1 >> 
- Operationsformulär ver 2 >>
- Implantatslista BAKRE ver 4 >>
- Implantatslista FRÄMRE ver 4 >>
- Uppföljningsformulär ver 2 >> 
- EOSQ-24 >>      För åldersgrupp 0-15 år
- EQ5D Livskvalite >> 
- EQ5D VAS >>  
- ODI Oswestry disability index >>
- SRS22 >>   
Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär inkl reoperation
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper  
Besvaras av patient vid 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Infektion i ryggkotpelaren
- Basformulär ver 1 >>
- Operationsformulär ver 1 >>
- Implantatslista BAKRE ver 4 >>
- Implantatslista FRÄMRE ver 4 >>
- Uppföljningsformulär ver 1 >>
- EQ5D Livskvalite >>
- EQ5D VAS >> 
Basformulär besvaras preoperativt av patient 
Operationsformulär inkl reoperation 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Besvaras av patient vid 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Besvaras av patient preop, 1 & 5 år FU
Metastas
- Operationsformulär ver 2 >> 
- Implantatslista BAKRE ver 4 >>
- Implantatslista FRÄMRE ver 4 >>
- Uppföljningsformulär ver 1 >>
- EQ5D Livskvalite >>
- EQ5D VAS >> 
Operationsformulär inkl reoperation 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper 
Besvaras av patient vid 6 veckor -Uppdaterat
Besvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor 
Besvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor